יואל סרויה מכיתה ו'2 השתתף השבוע בתחרות "הנואם הצעיר"

שהתקיימה באשכול פיס ברחובות.

יואל הציג את נאומו בצורה יפה ומעניינת וזכה למחיאות כפיים רבות.

יישר כוח.