תקנון בית הספר

א. הופעה:

יש להופיע לביה"ס בתלבושת אחידה בכל עונות השנה.

חובה להגיע לביה"ס נעולים בנעליים או סנדלים.

חל אסור להגיע בלבוש חושפני כחולצות בטן, מכנסונים וכו'. קיים איסור מוחלט על צביעת שיער וצביעת ציפורניים.

יש לאסוף שיער ארוך, ולענוד עגילים צמודים לתנוך בלבד.

ב. נוכחות ועמידה בזמנים:

יש להגיע לביה"ס בזמן בין השעות 8:00- 7:45 ולהקפיד להיכנס לשיעור בתום ההפסקה.

יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור.

יש להביא אישור מההורים על היעדרות עד יומיים.

יש להביא אישור רפואי על היעדרות בת שלושה ימים ויותר.

נוהלי התנהגות במסגרות השונות:

ג. התנהגות: כללים לקבלת מורה בכיתה:

עם הצלצול על התלמיד להיכנס לכיתה ולשבת במקום.

ד. התנהגות: כללים להתנהגות בזמן שיעור:

ישיבה במקום

הבאת הציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק.

הקשבה ולמידה.

השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד.

מילוי מטלות הניתנות בשיעור.

ה. התנהגות: ציות להוראות צוות ביה"ס:

יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בביה"ס. על התלמיד להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן או ממלא מקום.

ו. התנהגות: שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור:

כל שימוש בטכנולוגיה בכלל ובטלפון נייד בפרט אסור במהלך יום הלימודים. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי.

צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט.

מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לביה"ס. בכל מקרה של הבאת מכשיר- ביה"ס אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאובדנו או לגנבתו.

ז. התנהגות: שמירה על הסביבה וחזות ביה"ס:

יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך כל הפעילות של ביה"ס ולשמור על חזותו.

יש לשמור על רכוש ביה"ס וסביבתו.

חל איסור מוחלט לגעת ברכוש הזולת ללא רשותו.

ח. התנהגות: השתתפות בטקסים, פעילויות בית ספריות ובזמן ההפסקות:

ההתנהגות בהפסקות הינה על פי כללי התקנון.

יש להישמע להוראות המורים התורנים.

על התלמיד לקחת חלק בטקסים ובפעילויות בית ספריות ולהתנהג באופן הולם ומכבד.

ט.התנהגות: גילויי אלימות:

אסור להשתמש בכל סוג של אלימות מילולית (איום, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים וכו').

אסור להשתמש בכל סוג של אלימות פיזית (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, מכה, הצקה, מעשה בריונות וכו').

חל איסור על נוכחות באירועי אלימות תוך עידוד והתלהמות.

אסור להטיל חרם.

התנהגות מסוכנת:

חל איסור לשאת אולרים, סכינים, אקדחי צעצוע או כלי נשק אחרים.
הטיפוס על המעקות והחלונות מסוכן- ועל כן אסור!

דיווח על בעיה או תקלה באתר
דילוג לתוכן