מערכת שעות א'1

מערכת שעות
לכיתה א' 1

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

 

קשטכר חני, שפה,  א'
1

שוורץ
אורנה, חינוך
גופני,  א' 1

 

שמואל
פזית, מפתח
הל"ב,  א' 1

קשטכר חני, שפה,  א'
1

קשטכר חני, שפה,  א'
1

1

קשטכר חני, שפה,  א'
1

חכים
דורית, מדע
וטכנולוגיה,  א'
1

קשטכר חני, שפה,  א'
1

קשטכר חני, שפה,  א'
1

 

קשטכר חני, שפה,  א'
1

2

קשטכר חני, מתמטיקה,  א'
1

חכים
דורית, מדע
וטכנולוגיה,  א'
1

 

קשטכר חני, שפה,  א'
1

שוורץ
אורנה, חינוך
גופני,  א' 1

קשטכר חני, מתמטיקה,  א'
1

3

קשטכר חני, מתמטיקה,  א'
1

צורקן אירה, מוסיקה,  א'
1

קשטכר חני, שפה,  א'
1

קשטכר חני, מתמטיקה,  א'
1

קשטכר חני, שפה,  א'
1

קשטכר חני, מתמטיקה,  א'
1

4

 

מורי
שיר, אומנות,  א'
1

קשטכר חני, מתמטיקה,  א'
1

שמואל
פזית, כישורי חיים,  א'
1

קשטכר חני, מתמטיקה,  א'
1

קשטכר חני, גיאומטריה,  א'
1

5

 

 

קשטכר חני, זה"ב,  א'
1

קשטכר חני, גיאומטריה,  א'
1

קשטכר חני, גיאומטריה,  א'
1

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

דיווח על בעיה או תקלה באתר
דילוג לתוכן