סל תשלומים

להורדת חוזר תשלומים תש"פ כמסמך WORD – לחצו כאן
קישור לתשלום לסל תרבות – לחצו כאן

אחת ממטרות החינוך במדינת ישראל הינה לגדל אזרחים משכילים, בעלי רקע תרבותי מגוון, המכירים את ארצם ומורשתה.

ביה"ס פועל למען השגת מטרות אלה גם ע"י בניית תכנית תרבות וטיולים המשלבת חוויה לימודית והנאה.

להלן חוזר תשלומי הורים לשנת תש"פ.

החוזר מתפרסם לאחר אישור מפקחת ביה"ס ויו"ר הנהגת ההורים.
התוכנית גובשה בהלימה למטרות וההדגשים הבית ספריים ונועדה להעשיר את התוכניות החינוכיות.

אופן התשלום:

ניתן לשלם במזומן, בשיקים או בכרטיס אשראי. לתשלום באמצעות כרטיס אשראי לחצו כאן.

במידה והתשלום יתבצע בשיקים יש לרשום את השיקים לפקודת בית הספר "בכור לוי" ניתן לחלק לארבעה תשלומים לתאריכים: 10.12.19, 10.1.20, 10.2.20, 10.5.20.
על גב השיקים  יש לרשום את השם המלא של התלמיד וכיתתו.

לנוחיותכם מס' תשלומים כמפורט בטבלה:

תאריך כיתה א' כיתה ב' כיתה ג' כיתה ד' כיתה ה' כיתה ו'
10.12.19 143 157 159 151 159 200
10.1.20 143 157 159 151 200 200
10.2.20 144 157 161 151 200 200
10.5.20

השאלת ספרים

280 280 280 280 280    –
סה"כ 710 ₪ 751 ₪ 759 ₪ 733 ₪ 839 ₪ 600 ₪

** למעוניינים – בעבור השתתפות בפרויקט השאלת ספרי הלימוד לשנה"ל הבאה יגבה סך של 280 ₪  זאת בנוסף להחזרת ספרי הלימוד משנה"ל הקודמת.
הורה המעוניין לקבל הנחה בתשלומים מוזמן לגשת למזכירות ביה"ס למלא טופס לבקשת הנחה בצירוף מסמכים. ועדת הנחה תתכנס בסוף חודש פברואר ותחליט על גובה ההנחה.

בברכה,
עינב בעהם, מנהלת ביה"ס
שרי גלזר, יו"ר ועד הורים

פירוט תשלומי הורים לשנת הלימודים תש"פ

 

 

סוג התשלום

הסכום שיגבה בביה"ס לשנה"ל תש"ף
תלמידי שכבה

א'

תלמידי שכבה

ב'

תלמידי שכבה

ג'

תלמידי שכבה

ד'

תלמידי שכבה

ה'

תלמידי שכבה

ו'

תשלומי חובה
 

ביטוח תאונות אישיות

49 ₪ 49 ₪ 49 ₪ 49 ₪ 49 ₪ 49 ₪
 תשלומי רשות
 

סל תרבות

99 ₪ 99 ₪ 92 ₪

(7- ₪  קיזוז משנה קודמת)

99 ₪ 99 ₪ 89 ₪

(10- ₪  קיזוז משנה קודמת)

טיולים 85 ₪ 101 ₪ 119 ₪ 126 ₪ 252 ₪ 228 ₪

(24- ₪  קיזוז משנה קודמת)

מסיבות כיתתיות 75 ₪
ועד הורים ארצי 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪
סה"כ תשלומי חובה ורשות  234.5 ₪  250.5 ₪  261.5 ₪  275.5 ₪  401.5 ₪  442.5 ₪
 רכישה מרוכזת תשלומים מרצון
פרויקטים חינוכיים וסביבה מתוקשבת 50 ₪ 50 ₪ 50 ₪ 50 ₪ 50 ₪ 50 ₪
פעילות לימודית חוץ בית ספרית 28 ₪ 53 ₪ 50 ₪ 30 ₪ 30 ₪ 30 ₪
עיתון, חודשונים ויומן לתלמיד 39.5 ₪ 39.5 ₪ 39.5 ₪ 39.5 ₪ 39.5 ₪ 39.5 ₪
רכישה מרוכזת ציוד לאומנות 40 ₪ 40 ₪ 40 ₪ 20 ₪
מפגש עם יוצרים 20 ₪ 20 ₪ 20 ₪ 20 ₪ 20 ₪ 20 ₪
פעילות חינוכית חווייתית בנושא ערבות הדדית 18 ₪ 18 ₪ 18 ₪ 18 ₪ 18 ₪ 18 ₪
סה"כ תשלומים מרצון  195.5 ₪  220.5 ₪  217.5 ₪  177.5 ₪  157.5 ₪  157.5 ₪
 סה"כ לתשלום  430 ₪  471 ₪  479 ₪  453 ₪ 559 ₪  600 ₪
**תשלום עבור השאלת ספרים לשנה"ל תשפ"א 280 ₪ 280 ₪ 280 ₪ 280 ₪ 280 ₪
 סה"כ לתשלום כולל השאלת ספרים  710 ₪  751 ₪    759 ₪  733 ₪  839 ₪    600 ₪