חזון בית הספר

תפיסה חינוכית ומאפיינים ייחודים

לבית ספרנו "אני מאמין" המשקף הנחות יסוד פילוסופיות מהן נגזרו עקרונות הביצוע ותרבות ביה"ס, הבאה לידי ביטוי בחיי היום יום בביה"ס.

נקודת המוצא היא הלומד וצרכיו הייחודיים. המטרה היא פיתוח כשורי חשיבה גבוהים ומיומנויות של לומד בעל הכוונה עצמית, לשם השבחת איכות הלמידה, קידום הישגי הלומד וכמענה לקולו האישי והאינדיבידואלי של כל לומד.

התפיסה החינוכית

המדיניות הבית ספרית מושתת על –

 • טיפול בשונות הלומדים.
 • פיתוח לומד בעל הכוונה עצמית.
 • טיפוח ופיתוח הלומד כישות אוטונומית בחברה הטרוגנית.
 • חשיפה והטמעת מודל החקר וכתיבת הספר בתרבות בית הספר.
 • טיפוח הצטיינות בתחומי דעת שונים.

הצוות בבית ספרנו

בשנים האחרונות חלו שינויים מערכתיים בבית הספר, שנבעו מצרכי הלומדים והצוות והביאו לגיבוש מדיניות מחודשת המתבצעת במסגרות:

 • עבודה בצוותים.
 • הדרכה פנימית על ידי רכזות מקצוע.
 • הדרכה פנימית בשפה על ידי מדריכה חיצונית.
 • השתלמות חוץ בית ספרית בתחומי דעת שונים.

מאפשרים אלו תורמים לפיתוח המקצועי של הצוות וליצירת שפה משותפת לקידום העשייה החינוכית.

הנחות יסוד

 • השאיפה למצוינות, מקצועיות ומנהיגות הם רכיבים הכרחיים בתפקוד של ארגון ברמה עליונה.
 • כל התלמידים יכולים ללמוד ולהגיע להישגים.
 • יש קשר משמעותי בין אקלים חברתי (כיתתי בית ספרי) לבין הישגי הלומדים (טיפול בשונות).
 • תרבות הערכה היא אמצעי לפיתוח הארגון ולשיפור מתמיד בתפקודו. קלישאה ידועה בתחום המנהל אומרת: "מה שאינני מעריך אינני מנהל".
דיווח על בעיה או תקלה באתר
דילוג לתוכן